Klinik Elektrofizyoloji ve Aritmi'ye Giriş

Yazar: Emin Evren Özcan 30.11.2020

Klinik kardiyolojinin bir üst dalı olan kardiyak elektrofizyoloji kalbin elektriksel aktivitesini inceler. Kitabımızın EKG bölümünde anlatıldığı gibi girişimsel olmayan bir çok yöntem kalbin elektriksel aktivitesi hakkında bilgiler verse de Elektrofizyolojik Çalışma (EFÇ) terimi genellikle girişimsel yöntemler için kullanılır. EFÇ terimi kalp boşluklarına yerleştirilen kateterler aracılığıyla kalbin spontan aktivitesinin ve çeşitlie elektriksel uyarılara yanıtının değerlendirilmesini tanımlar. Kardiyak elektrofizyoloji, kalbin iletisisteminin değerlendirilmesinin ötesinde, tanısı konulan aritmilerin tedavisini de kapsar. Antiaritmik ilaç tedavisi, kateter ile aritmik odakların ablasyonu, kalıcı kalp pilleri ve implante edilebilir şok cihazları kardiyak elektrofizyolojinin konusudur.

Bu bölüm tıp fakültesi öğrencilerinin, oldukça geniş ve karmaşık olan bu konu hakkında genel bir fikir sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

UYARI

Bu bölümde kullanılan şekiller Semmelweis Üniversitesi Kalp Merkezi Aritmi Bölümü’nün ve Doç.Dr. Emin Evren Özcan’ın arşivlerinden alınmıştır. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması suçtur.